Installationskanal 100x64

Kanalen har F-80 front vilket gör att ni som installatör kan använda vårt eget uttagssystem såväl som de vanligast förekommande systemen på marknaden.

Art Nr
IK10064-80-V

Produktblad