Installationskanal 120x64

Kanalen har F-80 front vilket gör att ni som installatör kan använda vårt eget uttagssystem såväl som de vanligast förekommande systemen på marknaden.

Produktblad kommer inom kort