Installationskanal 123x64 infälld

Kanalen har F-80 front vilket gör att ni som installatör kan använda vårt eget uttagssystem såväl som de vanligast förekommande systemen på marknaden.

Kanalen är anpassad för infällt montage.

Art Nr
IK12364-80-V