Vårdrumspanel BHU220

BHU220 är framtagen med personalen i centrum och patienten i fokus.

Designen med få skarvar och dammfickor ger en lätt rengörning som säkerställer
våra höga krav på en hygienisk produkt.

- Kvalitét - Flexibilitet - Kostnadseffektivitet -

Senaste LED-tekniken ombesörjer belysning för såväl läsljus, allmänbelysning och
undersökningsljus. Tekniken ger en lång livslängd och långa serviceintervaller.

Vårdrumspanelen är anpassad för de vanligast förekommande fabrikat av gasuttag
på den Svenska marknaden, och levereras med färdiga gasrörssatser för hög kvalité,
säkerhet och spårbarhet.

BHU220 är uppdelad i 2 fack och finns i horisontellt (BHU220H) eller vertikalt (BHU220V) utförande

Dokumentation: 

EG Certifikat

Teknisk specifikation

Bruksanvisning